Borregaards Forskningsfond - Søknadsfrist 15.mai

Borregaards Forskningsfond - Søknadsfrist 15.mai

Borregaard Forskningsfond deler ut bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisinsk forskning. 

Borregaard Forskningsfond ble opprettet 18. april 1952.

Av kapitalens avkastning kan 2/3 fortrinnsvis benyttes til fremme av skogforskningen. Den øvrige del av kapitalens avkastning kan brukes til å fremme forskning vedrørende helseproblemer knyttet til arbeidslivet. Søknad om støtte må inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver og formål med prosjektet foruten opplysninger om prosjektleders utdannelse og vitenskapelige kvalifikasjoner.

Styrets avgjørelser kan ikke påklages.

Søknader sendes innen 15. mai 2015 elektronisk til:
forskningsfond@borregaard.com

For nærmere opplysninger, kontakt Borregaard Forskningsfond, 
v/ Helge Bjørneby, telefon: 901 02 078 eller e-post:  forskningsfond@borregaard.com