Cellulose i nye plastmaterialer

Borregaard arbeider sammen med forskningsinstitutter og andre bedrifter for å utvikle nye avanserte  plastmaterialer basert på termoplast (polyolefiner) og cellulose. De første produktene kan være klare mot slutten av 2005.

Produktene vil være rettet inn mot emballasjeindustrien. Sterkere materialer med bedre barriereegenskaper er et av

målene for prosjektet.

– Cellulosefibre som fra naturens side er utformet for å holde trær oppreist, skal i framtiden konkurrere med kunstig framstilte fibre og har en rekke fordeler både når det gjelder framstilling, bruk og gjenvinning, sier gruppeleder Nina Ileby ved Borregaards forskningsavdeling.

Mange muligheter

Over hele verden satses det på å utvikle slike produkter, biokompositter. I Norge samarbeider Borregaard med PFI, Sintef,

NTNU og Borealis i et utviklingsprosjekt

.

– Prosjektet ble startet i 2002 og kan bringe fram konkrete produkter innen utgangen av 2005. De første prøvene vil foreligge allerede i vinter, forteller Ileby.

De nye produktene krever vannfri cellulose for å sikre et sterkt og homogent kompositt-materiale.

De enkelte fibertrådene, fibrillene, må dessuten være adskilt fra hverandre slik at de foreligger som ultratynne  nkelttråder,

ikke som pressede ark som i dag.

– Cellulosen har mange fordeler både miljømessig og også fordi overflaten kan modifiseres kjemisk. Dette vil kunne tilføre kompositt-materialene ytterligere egenskaper og utvide bruksområdet, understreker Nina Ileby.

Nye bruksområder

Prosjektet er viktig for Borregaard ChemCell fordi det viser nye bruksområder for cellulose. Høyverdige emballasjematerialer i cellulose kompositt vil gi nye muligheter for emballering av matvarer.

Polyolefiner (polyeten eller polypropen) er vanntett, men luft går relativt lett gjennom. Polyolefiner blandet med cellulose blir tettere. Dette kan gi bedre emballasjematerialer. Mindre kontakt med luft og oksygen bedrer holdbarheten på  matvarene.

Stivere emballasje: Plast iblandet lange fibriller (fibertråder av cellulose), kan gjøre emballasjen stivere i f.eks. brett eller begere.

– For å sikre en rask kommersialisering av de nye produktene, arbeider forsknings- og markedsavdelingene tett sammen. Det er viktig at når produktene er klare for produksjon, bør markedet være modent, forteller Marketing Manager Linda Björklund ved Borregaard ChemCell.

Flere interessante prosjekter

Prosjektet har åpnet nye perspektiver for bruk av cellulose innenfor helt nye bruksområder.

– For å utrede disse mulighetene, deltar Borregaard i et prosjekt for å utvikle nye materialer basert på nanoteknologi, forteller Nina Ileby.