4. kvartal 2018

Driftsresultat 94 millioner kroner i 4. kvartal

Borregaards driftsinntekter økte til 1219 millioner kroner (1137 millioner kroner)¹ i 4. kvartal 2018. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) ble 94 millioner kroner mot 109 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Other Businesses forbedret sitt resultat betydelig, mens det var en tilbakegang for Performance Chemicals og Speciality Cellulose.

I Performance Chemicals (ligninvirksomheten) økte det totale salgsvolumet med 3%, drevet av diversifisering og vekst for både industrielle produkter og spesialiteter. Driftsresultatet gikk ned, hovedsakelig på grunn av økte faste kostnader og avskrivninger etter igangkjøring av den nye fabrikken i Florida, økte distribusjonskostnader og en fortsatt sterk priskonkurranse for ligninprodukter til betongtilsetning. Høyere virkeskostnader og en svakere produktmiks påvirket Speciality Cellulose negativt. Høyere priser og økt salgsvolum for vanillinprodukter var hovedårsaken til resultatframgangen for Other Businesses. Netto valutaeffekter var positive.  

Resultat før skatt ble 84 millioner kroner (89 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 0.80 kroner (0.90 kroner).

Hele året 2018

Driftsinntektene i 2018 økte til 4,785 millioner kroner (4,618 millioner kroner). Driftsresultatet (EBITA adjusted2) ble 580 millioner kroner (749 millioner kroner). Resultat før skatt ble 562 millioner kroner (715 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje ble 4,76 kroner (5,66 kroner).

- I 2018 har vi styrket grunnlaget for fremtidig vekst gjennom ferdigstillelse av flere strategiske investeringsprosjekter. Resultatet for året ble påvirket av økte kostnader for råmaterialer og den nye fabrikken i Florida. På markedssiden er vi tilfredse med den gode resultatutviklingen for vanillin og økt diversifisering av ligninvirksomheten, sier administrerende direktør Per A. Sørlie. 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster