3. kvartal 2018

Driftsresultat på 145 millioner kroner i 3. kvartal

Borregaards driftsinntekter økte til 1150 millioner kroner (1089 millioner kroner)¹ i 3. kvartal 2018. Driftsresultatet (EBITA adjusted²) ble 145 millioner kroner mot 197 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Other Businesses forbedret sitt resultat, mens det var en tilbakegang for Performance Chemicals og Speciality Cellulose. Driftsresultat var negativt påvirket av oppstartskostnader i Florida og høyere distribusjonskostnader for ligninvirksomheten. I tillegg bidro høyere virkes- og natronlutpriser til et svakere resultat. Valutaeffekter var positive i kvartalet.

I Performance Chemicals (ligninvirksomheten) økte det totale salgsvolumet med 9%, og med over 10% for både Industrial3 og Specialities. Driftsresultat gikk likevel ned, hovedsakelig på grunn av økte kostnader og sterk priskonkurranse for ligninprodukter til bygningsindustrien. Speciality Cellulose hadde et svakere driftsresultat på grunn av høyere priser på virke og natronlut og lavere salg av acetatcellulose. Other Businesses fikk et bedre resultat som følge av høyere salgspriser for vanillinprodukter.

Resultat før skatt var 150 millioner kroner (190 millioner kroner), og var positivt påvirket av en gevinst på 20 millioner kroner fra salg av en minoritetsandel i et kjemiselskap i USA. Fortjeneste per aksje ble 1,27 kroner (1,47 kroner).

- Vi er tilfredse med at den pågående diversifiseringen innen lignin har gitt volumvekst innen områdene Specialities og Industrial. Resultatet i Performance Chemicals ble imidlertid negativt påvirket av oppstartskostnader i Florida og forstyrrelser i råvareleveranser, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster
3. Navnet på markedssegmentet er endret til Industrial, tidligere kalt Miscellaneous