Dustex i Dubai

De gode erfaringene med støvbindemiddelet Dustex i Dubai har gjort at lokale myndigheter har lagt produktet inn i spesifikasjonene for midlertidige veier i landet.

Riktig brukt gir Dustex et veidekke som kan ligge i flere år. I Dubai er byggeaktiviteten svært høy. Byggearbeidene utføres for en stor del av utenlandske gjestearbeidere. Midlertidige byer bygges opp, og midlertidige veier blir lagt mellom byggeplassene og bostedene. I Dubai bygges det nå 30 km slike midlertidige veier med til sammen 90 000 m2 med veidekke. Til dette vil det gå med 500 tonn Dustex.

- Brukt på grusveier vil ligninproduktet begrense støvingproblemer for både folk og dyre- og planteliv. Et viktig argument for å bruke Dustex på grusveiene, er den begrensede tilgangen på vann i området. Vannet er i hovedsak avsaltet havvann, og svært kostbart. Dustex reduserer dermed vannforbruket på veiene kraftig, understreker Noel Rossouw ved Borregaards kontor i Dubai.
Alternativ til betong
- I Dubai er Dustex listet opp i spesifikasjonen for midlertidige veier og anleggsveier. Alternativet til grusveier med Dustex er dekke med betongstein. Problemet med dette alternativet, er det omfattende arbeidet med å ta vekk steinen etter at veien stenges, understreker Rossouw.

I det tørre klimaet gir Dustex et fast veidekke som kan ligge i flere år. Fordelen med produktet er at det brytes ned når veien tas ut av bruk. Andre bruksområder er i forbindelse med anleggsveier ved gruvedrift. Dustex er et ligninprodukt løst i vann. Når vannet tørker bort, blir ligninet et effektivt bindemiddel som binder støv og grus sammen til et fast dekke. Den beste effekten oppnås dersom produktet arbeides inn i veibanen ved gjentatt harving og komprimering.