EU-midler til Borregaard: 35 millioner i forskerstøtte

Borregaard har fått 4 millioner Euro, eller rundt 35 millioner kroner, i forskerstøtte fra EU. Pengene skal gå til demonstrasjonsanlegg for utviklingsprosjekter knyttet til Borregaards bioraffinerikonsept.
- Borregaard har vist evne og vilje til å drive forskning og utvikling. Det får vi betalt for nå, sier teknologidirektør i Borregaard, Gudbrand Rødsrud.

EUs sjuende rammeprogram for forskning og utvikling bevilger til sammen 57 millioner Euro gjennom utlysningen Joint Biorefinery Call i perioden 2010-2014. Over 50 prosjekter søkte opprinnelig, men kun tre prosjekter har fått støtte. Borregaard er representert i to av disse.
EUs midler har som formål å stimulere europeisk industri til å bli mer konkurransedyktig på de internasjonale markedene. Joint Biorefinery Call retter seg spesielt mot utvikling av fornybart drivstoff og kjemikalier for å redusere drivhusgasser og gjøre oss mer uavhengig av olje og gass i framtiden.

Fra biomasse til produkter

Det ene prosjektet har fått navnet EuroBioRef og er koordinert fra Universitetet i Lille, Frankrike. Prosjektet har 28 partnere som sammen skal forske seg fram til nye metoder for å lage kjemikalier fra biomasse. I dette prosjektet har Borregaard alene fått bevilget 2,9 millioner Euro.
- Vår rolle i EuroBioRef er å utvikle teknologi som degraderer biomassen til sukker i løsning, sier Rødsrud.
Det andre prosjektet Borregaard har fått midler til, Suprabio, omhandler også komplette bioraffineriprosesser fra biomasse til en rad av produkter. Borregaard bidrar her med mikrofibrillær cellulose. Prosjektet har 16 partnere og Borregaard alene mottar 1,1 millioner Euro i EU-støtte.

Bygger demonstrasjonsanlegg

Det unike med disse midlene, er at de fokuserer på å bygge demonstrasjons- og pilotanlegg for å optimalisere prosessene.
- Støttemidlene gjør oss i stand til å gjennomføre forskning og bygge demonstrasjonsanlegg vi ellers ikke ville hatt mulighet til, sier Gudbrand Rødsrud.
For mer informasjon, kontakt:
Tone Horvei Bredal, telefon: 924 67 711 eller e-post: tone.horvei.bredal@borregaard.com