Enøk-gave til ansatte og millioninvesteringer i energisparing

- Enøk handler ikke bare om teknikk. Avgjørende for å oppnå resultater er gode holdninger og fokus på energisparing. De tiltak vi nå gjør i forbindelse med Enøkuka kombinerer holdningsskapende tiltak og praktiske råd for enkeltpersoner med de store investeringer og tiltak bedriften gjør. Dette er med på å trygge arbeidsplassene våre, og er samtidig et godt miljøtiltak, sier fabrikkdirektør ved Borregaard Fabrikker, Gisle Løhre Johansen.

Borregaard benytter den landsomfattende enøk-kampanjen Enøkuka (15.-28. oktober) til å motivere bedriftens ansatte til energisparing samt å synliggjøre de investeringer bedriften gjør for å redusere sitt energiforbruk. Sammen med Enøksenteret Østfold markerer bedriften starten på den landsomfattende Enøkuka 12. oktober.

Gave til alle ansatte

Startskuddet markeres ved at alle ansatte får en "enøk-pakke" som inneholder tidsur, sparepære, tetningslister, et skjema for måling av eget energiforbruk og en CD-rom med tips og råd for enøk-tiltak i hjemmet.

Borregaard arrangerer i tillegg en konkurranse med gavekort-premier for enkeltpersoner og de ulike skiftlagene. Konkurransen går ut på å identifisere og kartlegge så mange enøk-tiltak som mulig og sende disse inn på eget skjema. Bedriftens etablerte forslagsvirksomhet vil også bli benyttet til spesielt å fokusere på enøk-tiltak i kampanjeperioden. Alle som sender inn forslag i løpet av de 14 dagene, blir med i en loddtrekning om en sykkel.

- Borregaard har lagt opp et helhetlig enøk-program, der motivasjon av ansatte inngår som et viktig element. Mange firmaer setter i disse dager fokus på energiøkonomisering. En god start kan være å gjøre som Borregaard har gjort. Dette er et flott eksempel på helhetlig tenking og riktig fokus, sier Egil Erstad, daglig leder ved Enøksenteret Østfold.

Sparer energiforbruk i 6000 eneboliger

Borregaard har i år 2000 og 2001 investert til sammen 25 millioner kroner i ulike tekniske enøk-tiltak. I fjor var besparelsen på hele 68 GWh varmeenergi og i år følger bedriften opp med tiltak som gir nesten like stor besparelse. Dette betyr at bedriften gjennom de siste to år kan redusere sitt energiforbruk tilsvarende 6000 eneboliger. Med dette kan oljebrenningen reduseres med 13.000 tonn pr. år, som innebærer en betydelig reduksjon av utslipp som bedrer både det lokale og globale miljøet.

I disse dager ferdigstilles en investering på 10 mill kr i cellulosefabrikkens tørkemaskin. Ved å bygge et anlegg som utnytter varm luft som tidligere gikk "opp i røyk", spares hele 38 GWh varmeenergi årlig. Energimengden fra dette tiltaket alene tilsvarer energiforbruket i 1600 eneboliger eller brenning av nesten 4000 tonn olje pr år.