Erstatningsutbetalinger til de rammede i forbindelse med legionellasmitten

Borregaard har sammen med sitt skadeforsikringsselskap, If Skadeforsikring, gjennomgått ansvarsforholdet og de forsikringsmessige sider ved saken. Det er nå klarlagt at If Skadeforsikring skal håndtere de erstatningskrav som framkommer fra etterlatte og personer som ble syke pga. smittespredningen.

Etter Ifs oppfatning er ikke Borregaard å bebreide for spredningen av legionella-smitten, men med bakgrunn i lovverket foreligger det likevel et erstatningsansvar for bedriften på såkalt objektivt grunnlag, og bedriftens ansvarsforsikring dekker dette erstatningsansvaret.

If Skadeforsikring har nå etablert et eget personskadeteam som nå vil gå i gang med å få registrert sakene fra etterlatte og personer som har vært og eventuelt fortsatt er til behandling for legionella-smitte. If Skadeforsikring og Borregaard vil i nær framtid komme ut med ytterligere informasjon om tiltak som vil gjøre registreringsprosessen rundt erstatningsbehandlingen enklest mulig for de det gjelder.

- Borregaard er opptatt av situasjonen for de som er rammet av legionellasmitten og det er viktig for oss at de skadelidende får kompensasjon for tap de har lidt, sier adm. direktør i Borregaard, Per Sørlie.

Kontaktpersoner
Borregaard: Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, tel. 918 34 108, 69 11 80 00

If Skadeforsikring: Informasjonsdirektør Jack Frostad, 928 26 255