Fjernvarmeanlegg

Sarpsborg kommune planlegger å bygge et fjernvarmeanlegg basert på spillvarme fra Borregaard Fabrikker. Anlegget vil kunne forsyne opp til 650 boliger i første utbyggingsfase, og det vil bety reduserte utslipp i byluften.

Sarpsborg kommune planlegger å bygge et fjernvarmeanlegg basert på spillvarme fra Borregaard Fabrikker. Anlegget vil kunne forsyne opp til 650 boliger i første utbyggingsfase, og det vil bety reduserte utslipp i byluften.
Hovedingeniør Kristin Evju ved Borregaard Fabrikker sier at man ennå ser på hvor det er enklest å skaffe varmtvann. For tiden vurderer Borregaard sitt interne varmesystem i forbindelse med nedleggingen av Svovelsyrefabrikken, og ser i den forbindelse etter en totalløsning med hensyn til fjernvarmeanlegget.
Strømkrisen i vinter satte ny fart i saken, og kommunen venter nå på at politikerne skal gi klarsignal, for å sende en søknad om konsesjon til Norges vassdrag- og energivesen (NVE).

Endret dato: 20.07.2011