Flere nye Borregaard-produkter til smågris: Svinaktig bra for grisen!

Borregaard har i flere år levert jerntilskudds-produkter til smågris i mange land i Europa. I løpet av de siste måneder er flere nye produkter, både jernprodukter og andre, lansert med lovende resultater. Noen av produktene har ligninbaserte tilsetninger. 

Nyfødte griser trenger jerntilskudd i løpet av de første levedøgnene. Borregaard leverer nå en rekke produkter som gir grisen dette tilskuddet gjennom drikke, fôr- og torvblandinger. Produktene selges i Norden og utvalgte markeder på Kontinentet.

«Fe-MAX® Starter» er navnet på et jernprodukt som gir grisen en startdose jern like etter fødselen. Denne lanseres nå i Norge og Danmark. I Norge produseres 1,2-1,3 mill. gris pr år, i Danmark ti ganger så mange. Borregaards torv med jerntilsetning har vært på markedet en tid, og i høst lanseres også en avvenningstorv som er en torvblanding tilsatt kull og organiske syrer, og med lignin som bindemiddel. AvvenningsTorv gis i den perioden grisen avvennes fra morsmelken.

– Interessen for alle torvproduktene har vært meget stor nå like etter lanseringen i Norge. Torvblandingene produseres hos et firma i Trøndelag, mens blandingene av lignin og syrer framstilles ved Borregaard i Sarpsborg, sier produktsjef Tom Stylo.
– Vi har også utviklet et helt nytt produkt, «CleanUp» som er en næringsholdig, syrebasert, rensevæske for drikkeanlegg for smågris. Produktet prøvelanseres nå i Danmark og Norge, forteller Stylo som nå kan vise til et bredt produktspekter rettet mot landbrukssektoren.
– Selv om vi foreløpig ikke har de store volumene, mener vi produktene har et betydelig potensiale, sier han. Produktene selges nå gjennom tradingvirksomheten som er organisert under Borregaard ChemCells basiskjemivirksomhet. 

01.01.2001