Gjennombrudd innen acetatcellulose

Etter flere års arbeid både fra FoU, produksjon,salg og teknisk kundetjeneste har Borregaard ChemCell gjort et viktig gjennombrudd i acetat-markedet.

Acetatindustrien bruker ca. 600 000 tonn spesialcellulose årlig og er dermed det største segmentet innen spesialcellulose.
– Fram til i dag har Borregaard kun hatt mindre leveranser i dette markedet, men vi har nå fått en betydelig kontrakt med en viktig aktør i industrien, og det jobbes med flere kontrakter ,sier kommersiell direktør Tom Erik Foss-Jacobsen.

Bedre lønnsomhet

Dette er et viktig bidrag til å redusere Borregaard ChemCells eksponering i de mer konjunkturfølsomme dissolving- og papircellulosemarkedene. Vi etablerer oss dermed sterkere i et mer stabilt segment med økt lønnsomhet, understreker Foss-Jacobsen.
Celluloseacetat stiller store krav til råstoffets renhet, og brukes i en rekke forskjellige anvendelsesområder som verktøyhåndtak,ulike filtre og tape.

– Det er også noen nye bruksområder for acetat-cellulose som har betydelig vekst, bl.a. LCD-skjermer som virker spennende for vårt innovasjonsarbeid.

Vi ønsker å skape framtidens produkter gjennom tett samarbeid med industrien vi leverer til, understreker han.
Produseres i Sveits Etter en rekke prøveleveranser og lang kvalifiseringsprosess er vi blitt godkjent og har fått kontrakt på et betydelig volum neste år som skal leveres fra fabrikken i Sveits.