Hva er et bioraffineri?

Hva er et bioraffineri?

Svaret finner du i den nye illustrasjonsfilmen til Borregaard.