Inngår langsiktig kraftavtale

Eidsiva Vannkraft AS og Borregaard har inngått en langsiktig kraftavtale på totalt 6,1 milliarder kilowattimer (6,1 TWh) for perioden 2013 til og med 2024.

Avtalen mellom Eidsiva og Borregaard sikrer kraftleveransene til Borregaards fabrikkanlegg i Sarpsborg for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2024. Leveransen utgjør om lag 15 prosent av Eidsivas samlede årlige kraftproduksjon.

- Dette er en kommersiell kraftavtale som samsvarer godt med vår produksjon både i forhold til volum og leveringssted. Avtalen bidrar til forutsigbare inntekter for Eidsiva i 12 år i en periode der selskapet står foran store investeringer i produksjon av fornybar energi, sier direktør Oddleiv Sæle i Eidsiva Vannkraft AS.

- Eidsiva er glad for å få på plass en avtale med en kraftintensiv industrivirksomhet. Denne industrien er viktige kunder for norske kraftselskaper. Kraftintensiv industri bidrar til stor verdiskaping i Norge basert på norsk vannkraft, sier konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva.

- Borregaard er tilfreds med å få på plass en langsiktig kraftavtale i møte med en situasjon hvor industrivirksomheten vår skilles fra kraftvirksomheten. Avtalen med Eidsiva gir oss en forutsigbarhet for kraftforsyninger på konkurransedyktige vilkår, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Om Eidsiva

Eidsiva Energi AS er et av Norges største energikonsern med virksomhet innen kraftproduksjon og strømsalg, nett og bredbånd. Konsernet har 1000 ansatte og omsetter for cirka 4 milliarder kroner per år.

Eidsiva Vannkraft AS er et heleid datterselskap av Eidsiva Energi AS. Selskapet produserer hvert år 3,4 TWh fornybar vannkraft i 44 hel- og deleide produksjonsanlegg, og drifter en total produksjon på 7,5 TWh i Hedmark og Oppland. Eidsiva Vannkraft planlegger og gjennomfører flere nye kraftutbygginger i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Selskapet har 190 ansatte og hovedkontor i Lillehammer.

Om Borregaard

Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter.

Borregaard har også interessante posisjoner innen tilsetningsstoffer og finkjemi. Borregaard er en del av Orkla og har 1200 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 19 land i Europa, USA, Asia og Afrika. Hovedkontoret, forskningssenteret og det største fabrikkanlegget ligger i Sarpsborg.

Kontaktpersoner:

Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS, tlf. 901 89 388.
Direktør - strategiske forsyninger i Borregaard, Tuva Barnholt, tlf. 415 37 736.
Direktør - organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, tlf. 918 34 108.
Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan, Eidsiva Energi, tlf. 959 81 301.