Investerer 63 millioner kroner i bioetanol og biogass

Investerer 63 millioner kroner i bioetanol og biogass

Borregaard vil investere 63 millioner kroner i en oppgradering av produksjonsanlegget for bioetanol. Prosjektet inkluderer fangst og lagring av biogass og støttes av Enova med 18,9 millioner kroner.

- Oppgraderingen gjør Borregaard i stand til å øke produksjonsvolumet av 100 prosent vannfri bioetanol. Dette markedet er i vekst, hovedsakelig drevet av den økte etterspørselen etter bioetanol som tilsetning i drivstoff, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Prosjektet innebærer installasjon av moderne produksjonsteknologi som vil gi en betydelig reduksjon av energiforbruket i produksjonsprosessen.

Borregaard er en stor produsent av biogass fra prosessrester. Biogassen benyttes internt som en miljøvennlig energikilde. Den nye installasjonen vil gjøre det mulig å ta vare på og lagre en enda større andel av den tilgjengelige biogassen, og dermed øke bruk av miljøvennlig energi i prosessene.

Prosjektet har oppstart i andre halvdel av 2016. Ombygging av bioetanolfabrikken vil sluttføres i 2017, mens biogassinstallasjonen vil ferdigstilles i 2018.

 

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1080 ansatte i 16 land og er global markedsleder innen ligninbaserte produkter. Ligninvirksomheten utgjør nær halvparten av Borregaards omsetning med fabrikker i 7 land.