Kapasitetsøkning for biobasert vanillin

(19. juni 2019) Borregaard vil øke produksjonskapasiteten for biobasert vanillin ved bioraffineriet i Sarpsborg.

Prosjektet innebærer fjerning av flaskehalser i det eksisterende anlegget og har en total kostnadsramme på 130 millioner kroner.

Prosjektet igangsettes i løpet av andre halvdel 2019, og ferdigstilles i første halvdel av 2021. Kapasitetsøkningen vil være på 250 tonn, sammenlignet med dagens kapasitet. En del av denne økningen vil realiseres allerede innen utgangen av 2019.

Borregaard er verdens største produsent av biobasert vanillin. Selskapets unike produkt basert på tømmer har blitt produsert ved bioraffineriet i Sarpsborg siden 1962, og selges til kunder over hele verden. Etterspørselen etter biobaserte ingredienser som kan erstatte oljebaserte kjemikalier til applikasjoner innen næringsmidler, drikkevarer og kosmetikk har økt betydelig de siste årene.