Kapasitetsutvidelser ved LignoTech USA

LignoTech USA Inc. har i disse dager fullført et investeringsprogram på 10,8 mill USD, ca 90 mill NOK, ved anlegget i Rothschild, Wisconsin. USA. Investeringene muliggjør en betydelig kapasitetsøkning samtidig som kvaliteten på Ligninproduktene forbedres vesentlig

Fabrikken i Rothschild produserer spesialkjemikalier basert på lignin. Lignin kjøpes av den tilliggende cellulosefabrikken Weyerhauser. Det foregår et omfattende samarbeid mellom disse to fabrikkene for å sikre en økt tilgang på lignin utover de 65000 tonn pr år som hittil har vært tilgjengelig.

Etter denne oppgraderingen er Rothschildfabrikken ifølge Paul LaVanway, direktør for LignoTech USA, istand til å produsere 95000 tonn Lignin på årsbasis.
Investeringsprogrammet har hatt som siktemål å øke produksjonskapasiten samtidig som produktkvaliteten forbedres.

Paul LaVanway poengterer at denne ekspansjonen er det foreløpig siste trinnet i bedriftens lange historie. Allerede på 1920 tallet ble det ved Rothschild utviklet og markedsført kommersielle ligninprodukter. Bedriften har lange tradisjoner innen forskning og utvikling og er i en kontinuerlig prosess for å utvikle nye produkter og forbedre eksisterende produkter.

Borregaard har eid anleggene i Rothschild siden 1991 og denne siste investeringen understreker Borregaards uttalte vilje kontinuerlig forbedring for å sikre selskapets globale posisjoner i Ligninmarkedet.

01.01.2001