Kompensasjon fra Borregaard til legionella-berørte

Borregaard vil yte et engangsbeløp til de som ble smittet av legionella-epidemien i regionen. Etterlatte etter de som døde, vil få et beløp på 100 000 kr. De som ble syke, får et beløp på 50 000 kr. Disse beløpene kommer i tillegg til det Borregaard rettslig sett er ansvarlig for og som dekkes gjennom selskapets forsikringsordning.

Borregaard erkjenner at de legionella-syke og etterlatte etter døde har vært - og er - i en vanskelig situasjon pga sykdom og sorg over tap av et familiemedlem. En økonomisk kompensasjon kan ikke dekke de tunge opplevelser de berørte har hatt, men beløpet som ytes, er ment å være et bidrag til hjelp i en ellers vanskelig situasjon.
Den enkeltes økonomiske tap vil bli dekket av forsikringen. Ulik økonomisk belastning i forhold til tap av fremtidige arbeidsinntekter og forskjellige kostnader, fanges dermed opp av forsikringsoppgjøret. Selskapet finner det likevel rimelig at det gis et større beløp i forbindelse med dødsfall enn i forhold til sykdom.
Samlet vil utbetalingene beløpe seg til ca 3,5 millioner kroner.
Kontaktperson
Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, tel. 918 34 108, 69 11 80 00