Lederskifte i Borregaard

Borregaard, pressemelding, (25.06.1999).
Egil M. Ullebø (58) vil fratre som administrerende direktør for Borregaard Industries Limited (BIL) 01.07.99, og fra samme dato vil Per A. Sørlie (41) overta.

Sørlie vil ha ansvaret for kjernevirksomhetene i Borregaard, BIL og Denofa og vil fra samme dato også utnevnes til viseadministrerende direktør for Orklas kjemivirksomhet, Borregaard. Per A. Sørlie er utdannet siviløkonom og har vært ansatt i Borregaard siden 1990. Han kommer nå fra stillingen som forretningsansvarlig for finkjemivirksomheten. Ullebø vil fortsette som administrerende direktør for Borregaard og styreformann for BIL.

Fra 01.10.99 vil Per A. Sørlie overta som administrerende direktør for Orklas kjemivirksomhet, Borregaard, og Egil M. Ullebø vil fra samme dato overta som styreformann for Orklas kjemivirksomhet.

Egil M. Ullebø vil ha kontorsted både i Oslo og Sarpsborg og vil i tillegg til oppgaver knyttet til prosessindustri, også arbeide med konsernovergripende prosjekter.

Borregaards kjernevirksomhet er spesialkjemi (spesialcellulose og ligninprodukter), finkjemi (farmasøytiske mellomprodukter og aromakjemikalier) og tilsetningsstoffer (oljer, fett og proteiner til næringsmidler og fôrindustri). Selskapet har totalt 2800 ansatte, og omsetningen i 1998 var nær 6 milliarder kroner.

Mer informasjon
Informasjonssjef Dag Arthur Aasbø, tlf 69 11 80 00.

25.06.1999