Ligninprodukt gir større avlinger

Et nytt ligninprodukt kan øke avlingene og bøndenes utbytte med 15-20%. Produktet er tatt fram av Borregaard  LignoTech og markedsføres i USA, Australia og Sør-Afrika under merkenavnet BorreGRO.

Gudbrand Rødsrud som arbeider med Forretningsutvikling i Borregaard LignoTech, har stor tro på produktet som først og fremst lanseres for korn og potetprodusenter, men også frukt og grønnsaker.

– Foreløpig er dette veldig nytt, og vi arbeider med partnere i Australia, Sør-Afrika og USA. Vi fokuserer på områder med skrinn jord der effekten er størst, sier Gudbrand Rødsrud.

Filosofien bak

Borregaard LignoTech har tidligere sett på hva som skjer med lignin når det havner i naturen.

– Alle produktene havner jo der. Vi fant ut at det beste miljøet for å bryte ned lignin, er jord. Der inngår ligninet i et naturlig kretsløp hvor det degraderes sakte. I en viss fase av nedbrytningen av lignin, er stoffene aktive og bidrar til

plantenes utvikling, forteller Rødsrud. I moderne landbruk fjerner man i prinsippet alt organisk materiale fra jorda og tilsetter uorganisk gjødsel. Store deler av moderne landbruksarealer i verden i dag mangler organisk materiale.

Vi har prøvd å etterligne nedbrytningsprosessene i naturen, og BorreGRO glir derfor inn i det naturlige kretsløpet. Vårt produkt modifiseres slik at det er på riktig stadium til å tilsettes, rett før spiring og rotutviklingen starter, understreker Rødsrud.

Mange effekter:

– BorreGRO-molekylene fører til at næringsstoffer og vann beholdes i jorda, vann beholdes i jorda, og produktet bidrar dessuten til transport av næringsstoffer. Produktet påvirker jordstrukturen og virker som fuktmiddel som sikrer at vann trenger jevnt inn i strukturen, forteller Gudbrand Rødsrud.

– Virksomheten har et stort team med prosjektgrupper i USA, Sør-Afrika og Australia.

– Borregaard LignoTech har et bredt samarbeid med institutter og høyskoler som ser på mekanismer, og uavhengige agronomer som kjører fullskalatester og dokumenterer effekt av produktene, poengterer Rødsrud.

Det ble gjennomført ca 20 forsøk på gårdsbruk. Som eksempel ga produktet en økning av utbyttet på 15-20% på hvetefarmer i Australia. Veksten øker ved at rotutviklingen forbedres, og dersom det er tilgang på næringsstoffer og vann, vil dette

gi økt produksjon.

– Det legges ned mye arbeid i å dokumentere effekter ved å kjøre fullskalaforsøk i flere land. Resultatinnsamling og statistisk behandling gjøres av eksterne for å sikre objektiviteten. Vi ser det som viktig å være ærlige om produktene og de mekanismene som virker i produktene, understreker utviklingssjefen.

Er ikke konkurrenter

Den økte veksten øker behovet for næring. Samtidig nyttiggjør plantene seg gjødsel bedre. Avrenning av gjødsel vil samtidig bli redusert, fordi jorda får bedre evne til å holde på fukt og næringssalter.

– Markedsføringen er en utfordring, men vi ser for oss et samarbeid med partnere som kan stå for markedsføring og salg, forteller Gudbrand Rødsrud.

Selv om mindre kvanta selges i dag, hovedsakelig til bønder som har vært med på forsøkene, og som har sett effektene, vil kommersialisering i utvalgte geografiske områder begynne i 2005.