Liquwell gir miljø- og kostnadsgevinst

Bedre utnyttelse av gjenvunnet råstoff, høyere produksjonstakt og bedre kvalitet på sluttproduktet. Borregaard LignoTechs Liquwell har så langt vist svært lovende takter.

- Liquwell ble utviklet på 90-tallet og er basert på lignin, forteller Franz Millneritsch ved Biotech, Borregaard LignoTechs selskap i Østerrike.

Produktet brukes for å overflatebehandle papir som utgjør mellomsjiktet i bølgepapp. Papiret framstilles av en blanding av resirkulert og nytt papir. Av kostnadsmessige årsaker ønsker man å benytte så mye resirkulert papir som mulig. For
å oppnå tilfredsstillende styrke, benyttes en høy andel nytt papir.

Miljøvennlig

En vanlig behandlingsmåte er å bruke stivelse i form av sukker, for å behandle papiret.

-Ved å benytte Liquwell i kombinasjon med stivelse kan andelen resirkulert papir økes, uten at det går ut over styrken i det ferdige produktet. Dette har en positiv effekt både miljø- og kostnadsmessig, forteller Millneritsch.

Økt produksjon

Produktet har i tillegg positive produksjonsrelaterte effekter.

- Ligninproduktet har som bieffekt at fuktigheten i bestrykningsmiddelet ikke trenger så dypt inn i papiret. Dermed reduseres energibehovet ved tørkeprosessen. I tillegg kan farten på papirmaskinen økes, poengterer Millneritsch. Stort potensiale Borregaard LignoTech har tidligere levert produkter til dette markedet, men Liquwell har kraftig forbedrede egenskaper i forhold til Borregaards tidligere produkt, Welltex. Biotech anslår markedspotensialet til flere titalls tusen tonn årlig.
- I dag selges produktet til flere produsenter i Tyskland, Ungarn og Østerrike. I nær framtid vil vi sette igang med testing hos flere produsenter, avslutter Franz Millneritsch.