Miljøkrav gir muligheter for lignin

Ligninprodukter brukt i framstilling av sement kan bidra til reduserte CO2-utslipp. Med de mål for reduksjon av klimautslipp som myndigheter over hele verden nå etter, er dette en av de viktigste utfordringene sementindustrien står overfor. 

Verdens sementindustri står for 7% av utslippene av karbondioksid (CO2). Industrien ønsker derfor å redusere disse utslippene samtidig som produktiviteten øker, forteller Jerry Gargulak som er prosjektleder ved LignoTech USA.

For å få til dette må sementindustrien legge om produksjonsprosessen og bruke råvarer som reduserer energiforbruket og dermed behovet for olje under sementframstillingen.

Et slikt råstoff er pozzoulan, en vulkansk, silisiumholdig bergart som har vært benyttet i sement helt siden romertiden. Problemet med tradisjonell bruk av dette råstoffet som tilsetningsstoff i sement, er at produktet gir lang herdetid, sier Gargulak. Borregaard LignoTech har utviklet produkter som gjør det mulig å benytte slike råvarer samtidig som produksjonskostnadene reduseres og herdetiden og kvaliteten beholdes.

Problemene som oppstår ved bruk av slike råstoff, er forskjellige fra produsent til produsent.

Vi forsøker derfor å skreddersy løsninger for den enkelte fabrikk. Ligninproduktet tilsettes før den siste nedmalingen i sementprosessen. Produktene vil ikke erstatte ligninprodukter som brukes framstilling av betong, understreker Gargulak.

Stort potensial

Borregaard LignoTech har imidlertid i løpet av de siste to årene satset mer på dette markedet og økt sin kompetanse innen bruksområdet. Hovedsatsingen skjer i Latin- Amerika, Vest-Europa og i India.