Muligheter for ligninprodukter i emulsjoner

Ligninprodukter kan gi gode egenskaper i emulsjoner som er finfordelte dråper av olje og voks i vann. Borregaard LignoTech girer nå opp utvikling og markedsføring av slike produkter.

Stig Are Gundersen (t. v.) og Bjørn Arild Jensen med en prøve på emulsjon som er stabilisert med lignin.

Forsker Stig Are Gundersen i forskningsavdelingen i Sarpsborg har ledet et arbeid for å vurdere hvordan ligninprodukter
kan brukes mer i emulsjoner.
– Emulsjoner er finfordelte dråper av oljer eller voks i vann. Melk og smør er velkjente emulsjoner. For å lage slike
substanser må olje- eller voksdråpene finfordeles i vannet.
Dette kan være svært energikrevende. Når emulsjonen først er laget, er det viktig at den er stabil slik at ikke fasene skiller
seg igjen. Ligninets oppgave er å holde dråpene flytende og forhindre at de samler seg og danner sjikt, forklarer
Gundersen.

Gode egenskaper

På markedet er det en mengde forskjellige emulgatorer. Problemet med flere av disse er at de har andre og uønskede
egenskaper som påvirker produktet. Ligninproduktene fungerer som stabilisatorer i emulsjonene som innebærer at det
kreves mer energi for å lage emulsjonen. Til gjengjeld har lignin færre bivirkninger og uønskede egenskaper og er
gode stabilisatorer som bidrar til at emulsjonene blir stabile og tåler mye belastning. Borregaard LignoTech satser på
bruksområder hvor fordelene ved å bruke ligninprodukter veier tyngre enn ulempene med en mer komplisert og energikrevende prosessering.
Aktuelle bruksområder er voksemulsjoner og emulsjoner med løsningsmidler.

Glasset i forgrunnen inneholder finfordelte oljedråper i vann. Emulsjonen er stabilisert med lignin.

Materialer, papir og landbruk

Voksemulsjoner kan brukes i vannbeskyttelse av bygningsplater eller impregnering av trevirke hvor voksemulsjon sammen
med impregneringsvæske gjør trevirket mer vannavvisende og mer motstandsdyktig mot nedbrytning og råte. Andre bruksområder for voksemulsjoner
er også ved belegning av papir for å få bedre og skarpere trykkbilder, forteller Gundersen.

Emulsjoner med løsningsmidler brukes i forbindelse med landbrukskjemikalier. Her har lignin den fordelen at det er basert på
naturlige råvarer og ikke har miljøskadelige bivirkninger.

Samarbeid med kundene

Borregaard har allerede flere velegnede produkter fra anleggene i Norge og USA rettet mot emulsjoner.
– Våre produkter inngår i kompliserte prosesser i kundenes systemer. Derfor har vi involvert flere kunder allerede tidlig
i utviklingsprosessen. Vi vil nå gå inn i et bredere samarbeid for å kunne utvikle mer spesialiserte produkter for aktuelle
markeder. Borregaard skal ikke lage ferdige emulsjoner, vi leverer ligninprodukter og kunnskap til bruk i framstillingen
av emulsjoner, understreker Gundersen.