Naturgass erstatter tungolje

(31.10.13) Borregaards nye naturgassanlegg ved fabrikkanlegget i Sarpsborg er nå i full drift og gjør selskapet uavhengig av tungolje. Det innebærer blant annet store miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft.

Borregaard har de siste 13 årene jobbet etter en energistrategi med mål å erstatte bruk av tungolje med mer klima- og miljøvennlige energikilder. Selskapet er nå inne i siste og avsluttende del av prosjektet.

- Dette er en milepæl for Borregaards arbeid med å gjøre vår produksjon i Sarpsborg grønnere. Det er en glede å konstatere at vårt siste tilskudd i energiforsyningen i betydelig grad reduserer både klimagassutslipp og andre utslipp til luft, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Borregaard dekker i dag sitt konstante energibehov med grønne kilder som energigjenvinning fra avfall, bioenergi og vannkraft. I perioder med mye kulde eller ekstra energikrevende produksjon, er det behov for mer energi enn vanlig. I disse periodene har Borregaard, frem til i dag, benyttet tungolje for produksjon av damp. Denne tungoljen er nå erstattet med naturgass (LNG - Liquid Natural Gas – naturgass i væskeform).

Bruk av naturgass gir betydelige miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft, sammenlignet med tungolje. NOx-utslippet reduseres med hele 90 prosent, svoveldioksid (SO2) og støvutslipp nærmest elimineres og CO2-utslippet reduseres med 25 prosent.

Det er totalt bevilget 117 millioner kroner til multibrenselkjelen. 36,8 millioner kroner av disse har Borregaard fått tilsagn om i støtte fra Næringslivets NOx-fond på grunn av utslippsreduksjoner som oppnås.

Borregaard er et av verdens mest avanserte bioraffineri. I dag utnyttes alle bestanddelene i tømmer til framstiling av avanserte biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte alternativer. Borregaards spesialcellulose anvendes blant annet i bygningsmaterialer, filtre, lim og plaststoffer. Treets bindemiddel, lignin, er råstoff til en rekke produkter som blant annet benyttes i betongtilsetning, bilbatterier og jordbrukskjemikalier. Fra sukkerstrukturer i tømmeret lages bioetanol som går til blant annet biodrivstoff. Borregaard er eneste aktør i verden som lager vaniljesmak, vanillin, fra tømmer.

Borregaards største anlegg er i Sarpsborg, men virksomheten har en rekke fabrikker og salgskontorer i Europa, Asia, Amerika og Afrika. Borregaard har totalt ca 1050 ansatte i 16 land.

 

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, telefon 69 11 81 65, eller e-post: tone.horvei.bredal@borregaard.com