Nytt energianlegg til Borregaard

Avtalen om dampleveranser ble nylig undertegnet av adm. direktør Per A. Sørlie og adm. direktør i Energos Morten A. Berg. 

Borregaard kan om et par år redusere sitt oljeforbruk med 1/3 når et nytt anlegg for energigjenvinning ved brenning av restavfall står klart. Anlegget skal eies og drives av et selskap som Energos (teknologileverandør) og Østfold Energi står bak. Anlegget benytter avansert forbrenningsteknologi med utslipp langt under nye og strenge krav til slike anlegg. Energianlegget medfører at Borregaard kan redusere sitt oljeforbruk med tilhørende CO2 og SO2-utslipp betydelig.

Borregaard får med dette en langsiktig og konkurransedyktig leveranse av damp med gode miljøegenskaper. Transporten av brensel vil omfatte ca 10 vogntog daglig, men transporten skal kun skje på virkedager i normal arbeidstid.

Søknad om bygging av anlegget er nå til behandling i kommunen. Planen er å starte byggingen i løpet av høsten slik at anlegget kan levere damp fra mars 2002. 

01.01.2001