Nytt energigjenvinningsanlegg reduserer oljeforbruket ved Borregaard Fabrikker med ca 20 000 tonn

Borregaard og Hafslund har inngått avtale om etablering av et nytt energigjenvinningsanlegg på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg. En forutsetning for investeringen er at Enova gir støtte til prosjektet. Anlegget baseres på næringsavfall og skal produsere damp til produksjonsprosessene på Borregard. Tiltaket vil bidra til å redusere oljeforbruket med omlag en tredel.

Det planlagte anlegget til ca 450 mill. kr vil produsere ca 200 GWh damp som tilsvarer ca 20 000 tonn olje. Anlegget planlegges ferdigstilt i 2010.

Forbrenningsanlegget skal eies og drives av Hafslund som også driver tilsvarende anlegg andre steder i landet. Forbrenningsanlegget vil bygges med moderne renseteknologi som samlet har lavere utslipp enn oljeforbrenning. Klimagassutslippene blir redusert med over 50 000 tonn fordi en betydelig del av avfallet kommer fra fornybare kilder. Det legges opp til bruk av næringsavfall i anlegget.

- Borregaard har gjennom flere år investert flere hundre millioner kroner i nye energianlegg og enøk-tiltak for å redusere vårt oljeforbruk. Vi har lenge arbeidet for å få på plass et avfallsforbrenningsanlegg til og vi er derfor tilfreds med at denne avtalen nå er undertegnet, sier direktør for innkjøp og strategiske forsyninger, Tuva Barnholt.

Det første avfallsforbrenningsanlegget var ferdig i 2002 og eies i dag av Østfold Energi. Energi fra dette anlegget tilsvarer ca 17 000 tonn olje.

- Borregaard er en god lokalisering av slike anlegg fordi vi har et varmebehov hele døgnet og hele året. Det betyr at all energiproduksjon utnyttes av oss og bidrar til redusert oljeforbruk, sier Barnholt.

Kontakt: Innkjøpsdirektør Tuva Barnholt, tel 415 37 736, 69 11 88 69