Nytt grensesprengende ligninprodukt

Borregaard LignoTech lanserer et helt nytt ligninprodukt beregnet for bruk i betong.
Produktet som benevnes Solus 5, er utviklet av Borregaard LignoTech over fire år. Solus 5 er testet hos nøkkelkunder med svært gode resultater og vil bli markedsført i løpet av våren.

Solus 5 er det første ligninprodukt som kan benyttes til såkalte superplastisizere. Disse produktene bedrer bruksegenskapene for betong samtidig som behovet for sement reduseres.
- Målet var å utvikle et produkt med bedre egenskaper beregnet for de mer krevende betongformuleringene, forteller Steven Humphrey i Borregaard LignoTech som er prosjektleder for superplastprosjektet.

Mer verdt for kundene

Disse produktene er mer verdt for kundene og oppnår høyere priser i markedet samtidig som Borregaard med dette tar et langt skritt fra konkurrentene, og tar for alvor opp konkurransen med avanserte oljebaserte produkter, understreker Humphrey.
Foreløpig er et produkt ferdig utviklet, men Borregaard ønsker å utvikle flere produkter basert på samme teknologiske gjennombrudd.
Kundenes reaksjoner har så langt vært svært positive. Vi har testet noen produkter på nøkkelkunder i 2004, og tilbakemeldingene har gitt god grunn til optimisme, forteller prosjektlederen.
De viktigste markedene ligger i Midtøsten, sørøst Asia og Sør-Europa, men også Latin Amerika er interessant framover.

Først i Sverige

- I første omgang vil produktet bli produsert ved LignoTech Swedens anlegg i Vargön. Hvor produktet permanent skal produseres er ennå ikke bestemt.
Dette må tilpasses i Borregard LignoTechs globale nettverk av produksjonsanlegg. Før fullskalaproduksjon kan komme i gang kreves en investering i størrelsesorden 150 millioner kr, avslutter en optimistisk Humphrey.