Nytt laboratorium gir nye muligheter

I september åpnet Borregaards nye laboratorium for bioraffineri-forsøk. Laboratoriet er godt utrustet for å drive fram prosjekter i grenseland mellom kjemi og biologi og gir mange nye muligheter for forskerne ved bedriften.

Fem forskere og en ingeniør i Borregaard har fått i oppgave å styrke selskapets kompetanse på utvikling av biokjemikalier. Den nye forskergruppa ledes av Martin Lersch og skal blant annet bringe ny kompetanse innen mikrobiologi til Borregaard.
- Dette er nøkkelkompetanse for forretningsutvikling og kompletterer det som allerede finnes av kompetanse i dag. Forskergruppa skal trekke veksler på den kompetansen som finnes i skjæringspunktet mellom organisk kjemi, polymerkjemi og prosesskjemi ellers i forskningsavdelingen, forteller Lersch.

Viktig satsing

Det nye laboratoriet er en viktig del av Borregaards satsing på utviklingen av verdifulle biokjemikalier. Her skal forskerne se på hele verdikjeden - fra råstoff, via forbehandling og prosessering til ferdige produkter.

Virksomheten i det nye laboratoriet henger nøye sammen med aktiviteten i de øvrige avdelingene. Foreløpig har mye av arbeidet dreiet seg om helt nye prosesser, men det jobbes også med optimalisering av etanolfabrikken. Den nye kompetansen utfyller en viktig støttefunksjon for fabrikken her som har manglet i de seneste årene.
- Foreløpig er vi en liten gruppe og er helt avhengige av å samarbeide med de andre forskningsgruppene her. Mange er med på store deler av prosessene, noe som gir god oversikt og god forståelse av det som skjer. Den biologiske kapasiteten er ny for virksomheten, noe som innebærer en stor utfordring. Her stilles vi overfor problemstilinger vi ikke har arbeidet med tidligere, påpeker Lersch.

Kommersielt fokus

Borregaard er ikke de eneste i verden som forsker på disse problemstillingene. Verden over finnes et voksende marked for bioetanol og grønne kjemikalier.
- Det er viktig at vi får en bred forståelse for ulike biomasser, massebalanser, kjemikalieforbruk og økonomi. Tidlig kontakt med forretningsutvikling er essensielt for å forstå de kommersielle mulighetene, understreker Lersch.

Det nye laboratoriet har fått plass i forskningsbygget i Sarpsborg. Utstyret i de nye laboratoriene er av samme type som finnes på andre forskningsinstitusjoner; fermenteringsreaktorer, autoklaver, sentrifuger og inkubatorer. Utstyr og layout er designet for å hindre at prøvene blir forurenset fra omgivelsene. Det er dessuten lagt vekt på at utstyret skal kunne steriliseres.