Nytt vanillinprodukt: Høy kvalitet til rimeligere pris

Borregaards vanillin basert på lignin, EuroVanillin Supreme, er i en særklasse blant kunstig framstilte vanillinkvaliteter. Produktet anses av mange kunder som å være bedre enn de konkurrerende produkter basert på det oljebaserte råstoffet guaiacol. Nå lanserer Borregaard et nytt produkt, EuroVanillin Plus, som  kombinerer flere gode egenskaper.

– Ved å blande inn en liten andel av maltodextrin i vår ligninbaserte vanillin, har vi fått fram et produkt med like sterk smak som vanillin fra guaiacol samtidig som produktet har fått betydelig forbedrede flyt-egenskaper. Dette produktet skal konkurrere mot de rimeligere vanillinkvalitetene som ikke har samme styrke og intensitet, forteller markedssjef Kurt Ove von Husby.

Produktet brukes i bakerivarer, sjokolade og kjeks. I første omgang regner von Husby med et salg på 100 tonn av EuroVanillin Plus, men han ser for seg at dette volumet kan mangedobles i løpet av få år.