Økt satsing på fôrproduktet PellTech

Borregaard LignoTech har investert 7,5 mill. kr i et nytt produksjonsanlegg i forbindelse med nylansering av produktet PellTech som brukes for å øke effektiviteten i fôrproduksjon. Etterspørselen etter produktet er nå økende

Ligninbaserte produkter har lenge vært brukt i produksjon av dyrefôr for å forbedre kvaliteten på pellets.  Mer spesialiserte fôrblandinger stiller store krav til fortilsetninger for å opprettholde produktkvalitet og produksjonstakt. Konvensjonelle ligninprodukter har gode bindeegenskaper samtidig som de gir en liten smøreeffekt. PellTech har gode smøreegenskaper samtidig som bindeegenskapene ikke forringes.

- Økt friksjon gir økt varmeutvikling i prosessen. Dette kan gi dårligere produktkvalitet i tillegg til at hastigheten på utstyret må reduseres. PellTech motvirker dette og gjør kundene i stand til å opprettholde en høy produksjonstakt samtidig som kvaliteten og næringsinnholdet beholdes, forteller Area sales manager i Borregaard LignoTech, Ted Smith. 

De viktigste markedene ligger i USA, Skandinavia og i Sveits. Vi ser også på markeder i Australia, Korea og Thailand, forteller Ted Smith.

Miljøkrav kan gi økt salg

Erfaringene hittil tyder på at produktet kan hindre nedbryting av viktige mikronæringsstoffer og enzymer under produksjonen ved at temperaturen i produksjonsprosessen kan holdes lav.

På grunn av miljøhensyn kan reseptene for enkelte forblandingene endres slik at mindre forurensende råvarer benyttes. Forblandingene som inneholder f. eks. enzymer vil kreve avanserte smøremidler som PellTech for å holde kvaliteten og produksjonstakten oppe, understreker Ted Smith.

Investert 7,5 mill. kr

Produktet ble opprinnelig utviklet for produksjon av svinefôr  av Tom Winowiski, og  Vicky Zajakowski ved LignoTech USA i Rothschild.  Produktet produserers nå ved anlegget i Sarpsborg.

For å møte den økende etterspørselen etter produktet har Borregaard LignoTech investert 7,5 millioner i nytt produksjonsutstyr. Anlegget for blanding og pakking av PellTech er godt dimensjonert og kan levere produkt i bulk, storsekker eller i småsekker.