Oppfølging etter legionella-smitten

Det ble i går konstatert at legionellaforekomsten i et scrubberanlegg ved Borregaard Fabrikker i Sarpsborg har vært sannsynlig smittekilde for legionellaepidemien i området.

- Borregaard beklager sterkt det som har skjedd og vil uttrykke vår dype medfølelse overfor de som uforskyldt er rammet av legionellasmitten og deres pårørende. Det er svært tungt at vår virksomhet har hatt forekomst og sannsynlig spredning av legionella som har ført til så alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Vår virksomhet er avhengig av tillit fra våre omgivelser og derfor er dette også trist for alle som arbeider i Borregaard, sier adm. direktør i Borregaard, Per Sørlie.

Borregaard er opptatt av situasjonen for de som er rammet av legionellasmitten og deres pårørende. Vi vil i samråd med myndighetene og annen faglig ekspertise drøfte hvordan vi kan bidra for å imøtekomme de behov de berørte har. Borregaard er innstilt på å bidra med hjelp til de skadelidende. På hvilken måte dette skal gjøres, må vi vurdere nærmere.

Bedriftshelsetjenesten ved Borregaard har også tilbud til ansatte med hensyn til informasjon og helsesjekk for de som ønsker dette.

Borregaard er nå i gang med en rekke initiativ og tiltak som følge av denne saken.

Det som er i fokus i denne første fasen er å sikre at mennesker rundt anlegget skal være trygge. Dette innebærer at vi nå desinfiserer anlegget, gjennomgår utstyr og tekniske løsninger og etablerer overvåkning og nødvendige prosedyrer som sikrer at videre drift foregår i trygge former. I dette arbeidet samarbeider vi med myndigheter og ekstern faglig ekspertise.

Borregaard har lignende scrubberanlegg ved fabrikker i seks andre land. På bakgrunn av det vi nå kjenner til ved anlegget i Sarpsborg, foretas en tilsvarende gjennomgang ved disse anleggene.