Populære lærlingeplasser

- Borregaard Fabrikker i Sarpsborg den største lærlingebedriften i Østfold Fylke, men vi har plass til flere lærlinger.

- I de siste to åra har ikke bedriften i Sarpsborg klart å få tak i nok lærlinger til prosessfagene, noe som skyldes lav søkning til disse fagene i videregående skole, forteller personalleder Thor Pinaas. Dette har ført til at mange lærlingeplasser ikke har vært fylt. Terje Skarsvåg ved PIL-bedriftenes opplæringskontor i Østfold forteller at søkningen til kjemiprosess-linjene ved de videregående skolene i fylket er meget god for andre år på rad. Nå får man også søkere fra andre fylker. Dette gjør at det blir lettere å få nok lærling- er i de nærmeste årene.

Annen ordning i Sveits

Ved Borregaard Schweiz er fagopplæringen integrert i organisasjonen på en annen måte. Lærlingene rekrutteres rett fra grunnskolen, og går inn i en tre- eller fireårig lærekontrakt hvor de følger teoretisk undervisning en til to dager pr. uke. Opplæringen avsluttes med en offentlig fagprøve som i Norge. Ved anlegget i Luterbach arbeider 40 lærlinger. Teknisk sjef Markus Juchli forteller at det tradisjonelt bare har vært lærlinger i tekniske og vedlikeholdsrelaterte fag. - Opplæringen i kjemi og treforedlingsfag er i sin spede begynnelse forteller Juchli. Av 16 lærlingeplasser er derfor kun tre i kjemi eller prosessfag. Juchli understreker at lærlingeordningen er populær og at det ferdige lærlingene er populære arbeidstakere.