Samarbeider om miljøvennlig topplastanlegg

En ti år lang energistrategi er i ferd med å fullføres i Borregaard Sarpsborg. Et nytt biobasert topplastanlegg til 600 millioner kroner er under planlegging og skal erstatte dagens oljekjeler med miljøvennlig energi. Dermed dekkes i hovedsak alt dampbehov i Borregaard av fornybare kilder og avfall, og selskapets CO2-utslipp reduseres med ytterligere 80.000 tonn.

Borregaard etablerte i 1998/99 en varmeenergistrategi som gikk ut på å redusere energiforbruket, samt erstatte bruk av tungolje med fornybare og miljøvennlige kilder. Siden den gang har Borregaard investert i bærekraftige energianlegg som til sammen har redusert behovet for bruk av tungolje med hele 75 prosent.
Nå planlegger Borregaard og Hafslund Miljøenergi et topplastanlegg basert på biobrensel. Anlegget skal dekke det resterende dampbehovet som i dag produseres i oljekjeler (totalt 250 GWh).
– Etableringen av et topplastanlegg er siste fase i Borregaards miljøvennlige energistrategi. Anlegget vil i praksis eliminere vårt forbruk av tungolje og dermed forbedre Borregaards klimaregnskap ytterligere, sier Tuva Barnholt, direktør for innkjøp og strategisk forsyning i Borregaard.
Hafslund vil bygge og drive anlegget som har kapasitet til å levere totalt 480 GWh. I tillegg til dampleveranser til Borregaard, vil også Glomma Papp få damp fra anlegget. Overskytende damp vil benyttes til strømproduksjon og miljøvennlig fjernvarme i Sarpsborg.
– Vi er stolte av å ha inngått denne samarbeidsavtalen med Borregaard. Vi er enige om det kommersielle, men for at prosjektet skal realiseres er vi avhengige av å få rammebetingelsene på plass, sier administrerende direktør Pål Mikkelsen i Hafslund Miljøenergi.
– I en periode industrien har store utfordringer satser Borregaard og Hafslund på et prosjekt som vil generere arbeidsplasser og bidra til et mer fornybart Østfold, forteller Per Kristian Olsen, konserndirektør Hafslund Produksjon og varme.
Topplastanlegget planlegges bygget på Borregaards område. Prosjektet er kostnadsberegnet til 600 millioner kroner og planlagt byggestart er 2010/11. De to selskapene har vedtatt prosjektet under forutsetning av støtte fra Enova.
Borregaard har i dag et varmeenergibehov på rundt 1000 GWh i form av damp. Dampbehovet svinger over tid. Det kontinuerlige effektbehovet kalles grunnlast, mens topplast er periodevis behov utover grunnlast. I tillegg til egne anlegg for energigjenvinning av restprodukter fra produksjonen, utnytter Borregaard i dag energi fra et avfallsforbrenningsanlegg eid og driftet av Østfold Energi. I tillegg vil et lignende anlegg eid og driftet av Hafslund Miljøenergi stå ferdig i slutten av 2009. Når dette anlegget er på plass, har Borregaard dekket sitt grunnlastbehov med fornybare kilder og avfall. Det planlagte topplastanlegget vil i tillegg erstatte det resterende tungoljeforbruket fra 2013.
For mer informasjon, kontakt:
• Kommunikasjonssjef Borregaard, Tone Horvei Bredal, tlf: 92467711
• Informasjonssjef Hafslund Produksjon og varme, Truls E. Jemtland, tlf: 92029480
Foto: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=851