Skrubberanlegg startes opp med nye driftsrutiner

Borregaard Fabrikker har fått tillatelse av helsemyndighetene i Sarpsborg til å starte opp skrubberanlegget som har vært stanset for rengjøring og desinfeksjon etter påvisning av legionella i  anlegget mandag 6. juni.

Skrubberanlegget ble umiddelbart stoppet for rengjøring og desinfeksjon etter anmodning fra helsemyndighetene så snart det var klart at forekomst av legionella var påvist. På egen hånd valgte Borregaard å stoppe og rengjøre sine to andre anlegg av samme type selv om disse ikke var infisert av bakterier. I tiden etter 6. juni har Borregaard samarbeidet med myndighetene for å forstå hva som var årsaken til bakterieveksten og har samtidig gjennomført en rekke tiltak for å gjøre anleggene så sikre som overhodet mulig. De nye rutinene er utarbeidet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheter.  

Nye rutiner innført

Bedre driftsrutiner, bedre overvåkning og kontroll med bakterievekst, klare grenser for sikker drift og rutiner for hyppig og grundig rengjøring skal fjerne risikoen for nye utbrudd av legionella i skrubberanlegg ved bedriften.

Anleggene skal testes for bakterievekst, inkludert legionella, minst hver uke. Ved forekomst av legionella eller andre bakterier skal anlegget straks stanses for rengjøring og desinfeksjon.  

Anlegget skal tømmes og rengjøres hver 4. uke. Vanlige kjøletårn rengjøres til sammenligning hver 6. måned. Rengjøringsprosedyrene er svært detaljerte og innebærer full demontering, rengjøring og kontroll av de utstyrskomponenter som kan være sannsynlig sted for oppvekst av legionella.

Forsiktig oppstart

I første omgang planlegges driftsstart for ett anlegg i løpet av helgen. De to øvrige anleggene startes når desinfeksjon er utført. Bedriften vil overvåke oppstarten nøye og stoppe anlegget umiddelbart dersom noe unormalt skulle oppstå.

 Borregaard har lignende skrubberanlegg ved anlegg i seks land. Alle anleggene har vært stanset for rengjøring og inspeksjon denne uken. Også ved disse anleggene vil de nye driftsrutinene bli gjort gjeldende

 Kontaktperson

Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, tel. 918 34 108, 69 11 80 00