Status for Borregaard i legionellasaken pr 29.7.

Det er nå funnet samme legionellabakterier hos tre pasienter som i Borregaards anlegg. Helsemyndighetene vil fortsatt ikke trekke noen endelig konklusjon om smittekilde og vil fortsette etterforskningen i saken (se http://www.fhi.no eller http://www.sarpsborg.com

Når det gjelder konklusjonene med hensyn til smittekilde og de ansvarsforhold som følger av dette, må Borregaard naturlig nok avvente de konklusjoner som myndighetene trekker.
Når det gjelder driften hos oss har vi dimensjonert de nye tiltakene ut fra en mulighet at vi var smittekilden:

  • Tørke- og skrubberanlegget som var den sannsynlige smittekilden i 2005, er stengt på ubestemt tid.
  • De to øvrig tørkeanleggene er underlagt et vesentlig forsterket overvåknings- og desinfiseringsregime med ukentlig prøvetakning og rengjøring.

Vi deler den usikkerhet som myndighetene uttrykker med hensyn til konklusjoner og smittekilde. Derfor vil vi også på bred basis bidra sammen med myndighetene i etterforskning og studier som kan øke vår felles forståelse på området – og som igjen vil være viktig for de tiltak som må gjennomføres.
For vår del etablerer vi også prosjekter som skal utrede andre tekniske løsninger og alternative driftsmønstre. Det er for tidlig å si hva dette kan innebære – det vil jo også avhenge av de konklusjoner som trekker med hensyn til spredningsforhold og hele sakskomplekset.
- Dersom de endelige konklusjoner blir at vi er den sannsynlige kilden beklager vi på det sterkeste dette. Vi tenker først og fremst på de som er rammet av sykdommen og deres pårørende og vil uttrykke vår dype medfølelse overfor dem. Vi er også dypt fortvilet over at vårt anlegg til tross for tett oppfølging og omfattende renserutiner likevel kan ha spredd legionella-bakterier, sier administrerende direktør Per Sørlie i Borregaard.
Kontaktperson
Konserndirektør – kommunikasjon og organisasjon, Dag Arthur Aasbø, tel 918 34 108