Tale i forbindelse med åpningen av LignoTech South Africas nye fabrikk 4. juli 2003

Konsernsjef i Orkla, Finn Jebsen: Dette er en stor og viktig dag for Orkla og vår kjemivirksomhet Borregaard.
- Ligninvirksomheten gjennom Borregaard LignoTech er en viktig del av Borregaard. Betydningen av denne virksomheten vil også øke framover og understreker Borregaards økte fokus på trekjemi.

Vi må få nevne at Borregaards ligninhistorie er et spennende industrieventyr
- Starten for snart 40 år siden var beskjeden og lenge var denne virksomheten lite prioritert i Borregaard, slik den også var hos de øvrige ligninaktørene.
- Borregaard tok ansvar for konsolidering av denne bransjen gjennom flere oppkjøp i første del av 1990-tallet og gjennom kapasitetsøkninger de siste 8-10 årene. For oss har det vært viktig å sikre råvaretilgang og tilstrekkelig produksjonskapasitet for å framstå som en langsiktig og pålitelig leverandør for våre kunder.
- Som eneste globale leverandør er også geografisk nærhet til kundene viktig. LignoTech South Africa utfyller det nettverket vi har og er en viktig brikke og en motor for vekst i Borregaard LignoTechs system:
- Etter utvidelsen er denne fabrikken den største ligninfabrikken i verden, og vi vet at her finnes et ytterligere potensiale for å øke kapasiteten. De operasjonelle resultatene er meget gode både med hensyn til produktivitet, kvalitet og HMS. I tillegg ligger fabrikken geografisk og logistikkmessig vel posisjonert for å betjene viktige, prioriterte markeder.
- Det som også styrker ligninvirksomheten er vektleggingen på applikasjonskompetanse i dialog med kundene, støttet av en betydelig FoU-innsats. Det er også verdt å merke seg at dette er en miljøvennlig virksomhet som utnytter en fornybar naturressurs på en god måte til produkter som i betydelig grad konkurrerer med produkter basert på ikke-fornybare råvarer.
- I dag er ligninvirksomheten en av de virksomhetene i Orkla vi ofte trekker fram som et eksempel vi er stolte av; virksomheten har vist til en lønnsom internasjonal vekst og evne til kreativitet og omstilling i tillegg til at de fortsatt har flere spennende planer som ennå ikke er realisert. Det er derfor lett å skjønne hvorfor vi fra Orkla følger dette prosjektet nøye.

Viktig med en god partner

- Da LignoTech South Africas første trinn ble åpnet i 1999 sa vi at vårt partnerskap med Sappi passet perfekt; Borregaards teknologi, markedsposisjon og ligninkompetanse ble her kombinert med en bærekraftig og den erfaring som et profesjonelt selskap som Sappi har med business i Sør Afrika.
- Orkla og Sappi er to selskaper som gjennom sine verdier og forretningsmessige tenkning forstår hverandre godt. Ut fra vårt ståsted er dette et godt eksempel på et vellykket Joint Venture.
- I de fire årene som har gått har dette bildet blitt bekreftet og forsterket fra vår side. I en virksomhet som vår vil det alltid fra tid til annen være utfordringer av teknisk eller markedsmessig art
– men vi føler at vi gjennom felles innsats har skapt en lønnsom og bærekraftig virksomhet sammen – og vi tror at dette gode samarbeidet vil fortsette.

Til myndighetene i Norge og Sør-Afrika

  • Den investeringen som nå er lagt ned i disse anleggene, er blant de største norske investeringene i Sør-Afrika, og vel den største investeringen i helt ny virksomhet.
  • Vi vet at norske myndigheter har vært opptatt av forholdet til – og i - Sør-Afrika gjennom mange år, og særlig ønsket å bidra til at det investeres i ny forretningsvirksomhet i landet. I så måte vet vi at denne investeringen er ønsket også fra norske myndigheters side.
  • Til den første fabrikken ble det gitt bidrag i form av gunstig finansiering og opplæringsstøtte. Til det prosjektet vi nå åpner, har norske myndigheter bidratt med å dekke 50% av kostnadene til den opplæringsvirksomhet som er nødvendig for å drive et slikt anlegg. En slik støtte takker vi for og vi tror også at det er vel investerte penger fra norske myndigheters side. Vi mener at det å etablere en slik virksomhet, med den kompetanseoverføring som også skjer, er noe av det viktigste vi fra norsk side kan bidra med for å skape ny vekst og trygghet for Sør-Afrika.
  • Vi vil også understreke at Sør-Afrikanske myndigheter har støttet og bidratt til prosjektet og denne fabrikken gjennom midler fra Handels- og industridepartementet.

Takk til de som har bidratt til å realisere prosjektet: lokal ledelse, vår partner, myndighetene og personer i vår egen organisasjon og jeg vil til slutt gratulere og ønske lykke til med anlegget og virksomheten videre.