Vellykket utviklingsprosjekt: Mer etanol, bedre lignin

Høyere utbytte i etanolproduksjonen og bedre kvalitet på råvaren til lignin- og vanillinproduksjonen er resultatet av et prosjekt som er gjennomført i etanolfabrikken i Sarpsborg i sommer.

– Problemet har vært at variasjoner i kokeprosessen har gitt variasjoner i etanolutbyttet og også i kvaliteten på lignin. Vi har nå gjort flere endringer i prosessen og effekten av disse variasjonene kraftig redusert,forteller produksjonssjef Tore Auensen som er ansvarlig for bl.a. etanolproduksjonen ved Borregaard Fabrikker.

Samarbeid med Høyskolen

Prosjektet har vært et samarbeid mellom forskningsavdelingen, produksjonsavdelingen og teknisk avdeling ved bedriften. Den praktiske uttestingen har vært utført som studentprosjekt av studenter ved Høyskolen i Østfold.

– Vi ser nå et høyere utbytte av etanol samtidig som kvaliteten på lignin er jevnere, konkluderer Auensen.