Vil utnytte tømmeret bedre

– Tømmer er ikke nødvendigvis tømmer. Når treet er felt, starter biologiske og kjemiske prosesser som bryter ned tømmeret slik at det går inn i kretsløpet i naturen.

For Borregaard kan det være et problem fordi man ønsker å ha et så likt råstoff som mulig for å sikre at produktene får

samme kvalitet.

Borregaard deltar sammen med Stabburet og fire andre bedrifter i et prosjekt som har som hovedmål å hjelpe bedriftene til å forbedre håndtering av variasjoner i biologiske råvarer, forteller Heidi Cecilie Henriksen som er doktorgradsstipendiat og Borregaards representant i prosjektet.

Heidi Henriksen arbeider med å utvikle metoder for å måle variasjoner i cellulosekokeprosessen ved hjelp av Nær InfraRød spektroskopi (NIR), en analysemetode basert på lys. I dette arbeidet benytter hun det nye pilotanlegget for cellulosekoking, som ble tatt i bruk i 2002.

Nyttig også for LignoTech

Heidi Henriksens arbeid skal utvikle en metode for å bestemme kvaliteten på flis og for å bestemme sammenhengen

mellom kvaliteten på kokelut og det ferdige produktet.

Etter at kokene er ferdigkjørt, blir kokeluten sendt til ligninvirksomheten som analyserer ligninkvaliteten og sammenholder resultatene med data fra kokeprosessen. På den måten får man ut mye mer informasjon fra hvert kok, understreker Heidi Henriksen.

Kompetanseheving på Pilotanlegg

Ettersom forsøkskjøringen er omfattende, har flere nye personer fått opplæring på pilotanlegget. Det har gjort at mange

flere i forskningsavdelingen nå har kunnskap om anlegget, avslutter Henriksen.