Skip to main content

Produkter og løsninger

Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmerstokken produserer Borregaard lignin, spesialcellulose, vanillin og bioetanol til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Les mer om våre produkter og løsninger her.